fbpx

Roosterproces onder de loep

Heeft u het gevoel dat uw rooster beter moet kunnen? Veel tussenuren in het rooster? Onderwijsconcepten die niet in het rooster passen? Of heeft u het idee dat er efficiƫnter gewerkt kan worden? Schakel Rooster & co in om uw huidige rooster en roosterproces te analyseren. We leggen de organisatie van het roosterproces uitgebreid onder de loep met als doel het proces efficiƫnter te laten verlopen en het rooster te verbeteren.

Quickscan

icon_doelgroep Intake gesprek

Tijdens het intake gesprek wordt het exacte doel van de QuickScan vastgesteld.

icon_doelgroep Betrokken personeelsleden uitnodigen voor een gesprek

Personeelsleden die betrokken zijn bij het roosterproces ontvangen een uitnodiging voor een gesprek met de roosterspecialist van Rooster & co.

icon_doelgroep Gesprekken voeren met betrokken personeelsleden

Onze roosterspecialist voert op locatie individuele gesprekken met de betrokken medewerkers.

icon_doelgroep Analyse gesprekken

Onze roosterspecialist analyseert de gesprekken. Aan de hand van de verkregen informatie wordt het huidige roosterproces in kaart gebracht.

icon_doelgroep Rooster analyseren

Onze roosterspecialist ontvangt het rooster van de roostermaker en analyseert dit.

icon_doelgroep Rapport opstellen

Onze roosterspecialist verwerkt de aanbevelingen in een rapport. Ook wordt er een implementatieadvies gegeven. Het rapport wordt verstuurd naar de opdrachtgever.

icon_doelgroep Bespreken rapport

In een afsluitend gesprek wordt het rapport besproken.
Rooster & co kan u desgewenst ook assisteren bij het implementeren van de aanbevelingen in de organisatie.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte? Stuur dan een mail naar info@roosterenco.nl of bel (088) 311 1200. Wij plannen graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Rooster & co B.V.  |   Donau 1-12   |   7908 HA HOOGEVEEN   |   Tel. (088) 311 1200   |   info@roosterenco.nl