fbpx
Nieuws

Waarom proefclusteren?

April 2000

Mijn eerste baan als roostermaker. Ik moet gaan proefclusteren, maar dit heb ik nog niet eerder gedaan. Trots was ik toen ik alle 245 leerlingen die mogelijk in VWO 6 terecht zouden komen, geclusterd kreeg in 42 posities waar er 45 beschikbaar waren. Uren had mijn computer gerekend, terwijl ik ondertussen gespannen wachtte totdat er een fatsoenlijke oplossing in beeld verscheen. Dat er slechts 132 leerlingen verwacht werden en dat de groepen overliepen, daar werd niet naar gekeken, er was een clustering mogelijk! Alle leerlingen konden worden ingedeeld met het door mij ingestelde aantal groepen.

Maart 2021

Terwijl iedereen zich druk maakt over Corona en hybride onderwijs, ben ik met mijn hoofd bij totaal ander zaken: het is bijna zo ver! Op 1 april ga ik weer proefclusteren, de basis voor het rooster voor het komend schooljaar. De vakkenpakketten zijn bijna allemaal bekend, het aantal groepen per afdeling en per vak. We kunnen bijna los. Het geeft alvast een indicatie of we een acceptabel rooster gaan krijgen en waar we moeten bijsturen. Anno 2021 gaat dit allemaal veel makkelijker. Door prognose in percentages tellen leerlingen mee voor een bepaald percentage per afdeling, zodat de totalen realistischer zijn. Berekeningen doe ik in de Cloud, wat flinke tijdwinst oplevert. Daarnaast heb ik natuurlijk in ruim 20 jaar een behoorlijk persoonlijke ontwikkeling meegemaakt, waarin ik allerlei soorten clustering heb meegemaakt, met elk zijn specifieke beste oplossingsmethode. Altijd weer een leuke uitdaging om te komen tot het beste resultaat!

Waarom proefclusteren?

Regelmatig kom ik in de praktijk tegen dat er op scholen niet wordt geproefclusterd. Het nut wordt er niet van ingezien of er wordt hier geen tijd voor vrijgemaakt. In mijn ogen, niet te begrijpen!
Ik neem jullie mee in mijn filosofie over proefclusteren. Proefclusteren bestaat voor mij uit twee stappen: een controle op de vakkenpakketten en onderzoeken of een roosterbare clusteroplossing mogelijk is. De punten waar ik op let zijn als volgt:

Zelf kies ik ervoor om twee keer te proefclusteren. De eerste keer begin april, net na de tweede prognose. Op dit moment zijn er nog geen docenten aan groepen toegekend en daardoor geen beperkingen van beschikbaarheid. Ook de vaklokalen houd ik nog buiten beschouwing. Dit levert een mooi inzicht van (on)mogelijkheden zoals unieke pakketten, vakken die juist naast elkaar geroosterd moeten worden, verdeling van vakken over de week, verdeling van blokuren en praktijkvakken.

Wanneer de formatie toegekend is en de roosterwensen van het personeel ingevuld zijn, ga ik voor de tweede keer proefclusteren. Dan worden de onmogelijkheden inzichtelijk ten aanzien van dubbele inzet van docenten op clusterlijnen of de beschikbaarheid. Ik adviseer hierover de schoolleiding, zodat er waar mogelijk wijzigingen doorgevoerd kunnen worden in de lessenverdeling of beschikbaarheid, om te kunnen streven naar een optimaal rooster.

Met de gemaakte proefclusteringen heb ik een mooie basis gelegd voor het nieuwe basisrooster. Ik raad het iedereen aan! Heb je handvatten nodig om hiermee aan de slag te gaan, ik adviseer graag!

Wout Kreuze, roosterconsultant Rooster & co Terug
Rooster & co B.V.  |   Donau 1-12   |   7908 HA HOOGEVEEN   |   Tel. (088) 311 1200   |   info@roosterenco.nl